Ciència

Ciència

La ciència és un conjunt de coneixements dels principis i les causes obtingudes per mitjà del raonament.No obstant això, tot sovint, i en gran mesura d’ençà de la revolució copernicana, fa referència especialment a l’activitat destinada a adquirir coneixements.

D’altra banda, a partir del segle XIX, el camp semàntic de la paraula es restringeix a l’esforç organitzat per conèixer la realitat mitjançant el mètode científic, i es desvincula així la filosofia de les ciències exactes i les experimentals.

Ciència és el coneixement del saber conscient i capaç de ser comunicat i discutit, organitzat i en el sentit de fer factible les operacions que permetin l’aproximació a la realitat, i sempre aportant coneixements que puguin ser desmentits amb el criteri de validesa.

Veieu també els següents enllaços!

madeinfuture

Leave a Reply