Si hi ha una cosa clara és que el cotxe del futur estarà propulsat per electricitat; una altra qüestió és com s’alimentaran aquests propulsors. Avui dia la tecnologia més estesa i utilitzada és la de bateries d’ió liti, però el seu gran pes, alt cost i lenta recàrrega fan que sigui bastant improbable que sigui el sistema utilitzat en el futur. En els propers anys segur que apareixeran nous acumuladors d’energia més barats, lleugers i de major capacitat, que elevaran exponencialment la limitada autonomia dels cotxes elèctrics de l’actualitat, alhora que optimitzaran el seu rendiment i dinamisme.

Aquesta tecnologia conviurà gairebé amb tota seguretat amb la pila de combustible, que ja avui està desenvolupant-se en alguns prototips i fins i tot està disponible en vehicles comercialitzats com l’Honda Clarity o el Toyota Mirai. Aquest sistema té moltes similituds amb l’elèctric de bateries de ió liti, però es diferencia principalment en el fet que el d’hidrogen produeix la seva pròpia electricitat a partir de la reacció resultant entre l’oxigen atmosfèric i l’hidrogen, que serà el combustible que s’emmagatzemarà al dipòsit del cotxe. Un gran avantatge, i tota una garantia per al futur, és que l’hidrogen, al contrari que els combustibles fòssils, és il·limitat i després de la seva utilització tan sols s’expulsa vapor d’aigua.

https://elpais.com/economia/2019/03/01/actualidad/1551394862_589223.html